Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kiên Giang
Trích yếu nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày có hiệu lực 23/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Xã hội
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 09-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới