Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kiên Giang
Trích yếu nội dung Quy định mức tiền công thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày có hiệu lực 23/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 12-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới