Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kiên Giang
Trích yếu nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày có hiệu lực 23/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 13-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới