Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu 01/2018/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/01/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hủy bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày có hiệu lực 16/01/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nội chính
Cơ quan ban hành HĐND TP
Người ký duyệt Chủ tịch Nguyễn Văn Nhỏ
Download 1-2018-NQ-HDND.PDF

Văn bản mới