Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/01/2021 của HĐND thành phố
Trích yếu nội dung về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá năm 2021
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/01/2021
Ngày có hiệu lực 21/01/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Xã hội
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nhỏ
Download 02-NQ-HDND.PDF

Văn bản mới