Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 73

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Công văn số 118/UBND-KGVX ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Xã hội về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 02/02/2021
Công văn số 32/UBND-VHXH ngày 29/01/2021 của UBND thành phố Rạch Giá UBND thành phố Báo cáo Văn hóa V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/01/2021
Công văn số 113/VP-NCTH ngày 28/01/2021 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Văn phòng HĐND và UBND TP Công văn điều hành Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 28/01/2021
Thông báo số 19/TB-UBND ngày 26/01/2021 UBND thành phố Báo cáo Văn hóa Thông báo số 19/TB-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thành phố Rạch Giá về việc treo quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 26/01/2021
Số 30-CV/BTGTU ngày 25-01-2021 Ban Tuyên Giáo Công văn điều hành Văn hóa Công văn số 30-CV/BTGTU ngày 25-01-2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021) 25/01/2021
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/01/2021 của HĐND thành phố Khác Nghị quyết Kinh tế; Xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá năm 2021 21/01/2021
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/01/2021 của HĐND thành phố Khác Nghị quyết Kinh tế; Xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 thành phố Rạch Giá 21/01/2021