Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 47

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2020/QD-UBND UBND Tỉnh Quyết định Văn hóa Ban hành quy định về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/05/2020
05/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên - Môi trường Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
03/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Tài nguyên - Môi trường Ban hành bảng giá đấ giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/01/2020
01/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Kinh tế Sửa đổi khoản 1, điều 2 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/01/2020
271/2019/NQ-HDND HĐND tỉnh Báo cáo Xây dựng Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/12/2019
22/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài nguyên - Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/12/2019
272/2019/NQ-HDND UBND Tỉnh Nghị quyết Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/07/2019