Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1577/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Xây dựng Điều chỉnh, bổ sung (lần II) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn thành phố. 27/12/2019
1540/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Xây dựng Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần II) bằng nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn thành phố. 12/12/2019
530/TB-UBND UBND thành phố Báo cáo Tài nguyên - Môi trường Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 thành phố Rạch Giá 15/11/2019
252/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến Quốc lộ 61 đoạn Km88+774 (nút giao quốc lộ 63 - Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) đến Km96+074 (nút giao quốc lộ 80 - Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá) 21/10/2019
251/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80 đoan Km188+700 (nút giao thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương) đến Km204+300 (nút giao quốc lộ N1, thành phố Hà Tiên) 21/10/2019
250/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng 21/10/2019
249/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 18 cống tuyến đê biển ven biển tỉnh Kiên Giang 21/10/2019