Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
247/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ VÀO LỚP 1 VÀ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 25/05/2016
62/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 07/06/2016
1263/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác DANH MỤC CÂY TRỒNG, CÂY CẤM TRỒNG, CÂY HẠN CHẾ TRỒNG, CÂY KHUYẾN KHÍCH TRỒNG, CÂY CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN TRÊN ĐỊA BÀN TP RẠCH GIÁ 26/11/2018
1171/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển 10/09/2019
2150/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý đô thị Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 19/09/2019
51/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Kinh tế Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 11/01/2019
249/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 18 cống tuyến đê biển ven biển tỉnh Kiên Giang 21/10/2019