Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 86

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
69/KH-UBND UBND thành phố Báo cáo Nông nghiệp Kế hoạch triển khai xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao giai đoạn 2011-2015 30/12/2011
03/CTr-UBND UBND thành phố Báo cáo Giáo dục Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 11/04/2012
04/CTr-UBND UBND thành phố Báo cáo Văn hóa Chương trình nâng cao chất lượng phong trào Văn hoá - Thể thao đến năm 2015 18/04/2012
179/QĐ-UBND UBND thành phố Báo cáo Các lĩnh vực khác Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố Rạch Giá về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Rạch Giá 27/06/2019
492/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội chính bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch của UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề côgn chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/03/2020
530/TB-UBND UBND thành phố Báo cáo Tài nguyên - Môi trường Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 thành phố Rạch Giá 15/11/2019
117/UBND-QLDT UBND thành phố Báo cáo Quản lý đô thị Về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 19/03/2020