Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11-HD/BTGTU Ban Tuyên Giáo Kế hoạch Các lĩnh vực khác Hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII Đảng bộ thành phố. 24/02/2020
27-KH/BTGTU Ban Tuyên Giáo Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2020 19/03/2020
28-KH/BTG Ban Tuyên Giáo Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2020 19/03/2020
Số 30-CV/BTGTU ngày 25-01-2021 Ban Tuyên Giáo Công văn điều hành Văn hóa Công văn số 30-CV/BTGTU ngày 25-01-2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021) 25/01/2021
249/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 18 cống tuyến đê biển ven biển tỉnh Kiên Giang 21/10/2019
250/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng 21/10/2019
251/NQ-HĐND HĐND tỉnh Nghị quyết Kinh tế Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80 đoan Km188+700 (nút giao thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương) đến Km204+300 (nút giao quốc lộ N1, thành phố Hà Tiên) 21/10/2019