Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Công văn số 444/UBND-QLĐT UBND thành phố Công văn điều hành Quản lý đô thị Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn thành phố 24/08/2022
Quyết định số 155/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Các lĩnh vực khác thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện, nâng cao các Chỉ số: PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS VÀ Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 23/08/2022
Kế hoạch số 146/KHPH-UBND-TĐ-HLHPN UBND thành phố Kế hoạch Thông tin - Truyền thông Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính, chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2022 22/08/2022
Kế hoạch số 143/KH-UBND UBND thành phố Kế hoạch Văn hóa tổ chức họp mặt vui Tết Trung thu cho trẻ em thuộc hộ nghèo, khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc, học sinh đạt giải cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Rạch Giá năm 2022 18/08/2022
435/UBND-QLĐT UBND thành phố Công văn điều hành Quản lý đô thị V/V tăng cường quản lý. cắt tỉa cây xanh các tuyến đường để đảm bảo an toàn mua mưa bão 18/08/2022
Quyêt định số 632/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Lao động phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 17/08/2022
Quyết định số 151/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Các lĩnh vực khác quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Rạch Giá 16/08/2022