Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
332/UBND-NV UBND thành phố Báo cáo Giáo dục V/v chấn chỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức trên địa bàn thành phố 02/04/2024
328/UBND-VP UBND thành phố Công văn điều hành Giáo dục V/v tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm ở các trường học trên địa bàn 02/04/2024
288/UBND-VP UBND thành phố Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nội chính V/v chấn chỉnh, khắc phục một số hạn chế trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố 21/03/2024
239/UBND-VHXH UBND thành phố Công văn điều hành Văn hóa V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại và tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Rạch Giá 13/03/2024
328/UBND-VP UBND thành phố Công văn điều hành Nội chính một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 06/03/2024
219/UBND-NV UBND thành phố Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 06/03/2024
218/UBND-VHXH UBND thành phố Công văn điều hành Lao động V/v trích 0,5 ngày lương nộp Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2024 05/03/2024