Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Các dự án đầu tư

  • Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh Kiên Giang về quy trình liên thông thủ tục đầu tư

    (19:03 | 15/11/2011)

    Ngày 15/11/2011, đồng chí Nguyễn Anh Niên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các ngành chức năng thành phố Rạch Giá đã tham dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện Quyết định 2105 ngày 26/9/2011 và Quyết định 2358 ngày 04/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy trình và quy chế phối hợp trong thực hiện liên thông các thủ tục đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự hội nghị còn có đại diện 32 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị.