Thông báo số 50/TB-UBND
(10:09 | 26/04/2018)

Thông báo số 50/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND thành phố Rạch Giá về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang.