Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Văn Hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

(00:00 | 29/11/2018)

Ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Rạch Giá; trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của phường, xã trên địa bàn toàn thành phố Rạch Giá. Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Xuân – Trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang; ông ông Đỗ Huy Toản - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Rạch Giá.

Ảnh: Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.  

Thực hiện theo Quyết định số 772 ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Hội nghị đã trao đổi thống nhất về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền nhân cao nhận thức của người dân về mục đích ý nghĩa của Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra; giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thanh công Tổng điều tra. Đồng thời người dân cũng có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra; thành phố Rạch Giá chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra. Thời gian thực hiện tuyên truyền được thực hiện trong 2 đợt: Đợt 1: Tháng 11/2018 đến tháng 12/2018 trong thời gian lập bảng kê; Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019 trong thời gian trước và trong thời gian tiến hành Tổng điều tra.

Do Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ lúc chuẩn bị xây dựng mang lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến khi công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. Chính vì thế Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Rạch Giá yêu cầu lãnh đạo các ngành chức năng theo trách nhiệm được phân công; Ủy ban nhân dân phường, xã và điều tra viên tập trung thực hiện tốt cuộc tổng điều tra nhằm bảo đảm tính trung thực, chính xác, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian thực hiện việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Tin và ảnh: Danh Hiệp