Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Văn Hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020

(09:02 | 11/01/2021)

Ngày 08/01/2021, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá; đồng chí Lưu Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tồ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá; đồng chí Trang Bích Loan – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Bùi Trung Thực –Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, Ủy viên Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; đại diện các tổ chức thành viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, cá nhân, nhân sĩ, trí thức và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Rạch Giá.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác mặt trận thành phố Rạch Giá năm 2020 tại hội trường Thành ủy Rạch Giá

Trong năm qua, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá đã phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, người có uy tín trong tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong công tác tuyên truyền vận động các thành viên gia đình, tổ chức tôn giáo và xã hội thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội; đồng thời gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, đóng góp tiền, công sức, hiến đất xây dựng cầu, đường, giao thông nông thôn, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo…

Phong trào xây dựng “Đô thị văn minh”, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, phường Vĩnh Thanh Vân và Vĩnh Bảo cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và phường, xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức phát động các phong trào, các cuộc vận động giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bềnh vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới xã Phi Thông theo hướng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, qua đó, đã tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự, củng cố mở rộng các Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế..., thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, xã Phi Thông đã đạt có 10 trong số 13 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Công tác chăm lo người nghèo và các chương trình an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, vận động quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên 21,6 tỷ đồng để xây dựng mới 19 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố tập trung 5 nội dung trọng tâm gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá tặng giấy khen cho 19 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động, quản lý Quỹ vì người nghèo và hoàn thành tốt công tác mặt trận năm 2020./.

Tin và ảnh: Danh Hiệp