Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Văn Hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

(15:49 | 23/08/2019)

Trong ngày 23/8/2019, Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Rạch Giá đã tổ chức 2 lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp thành phố, các phường, xã và điều tra viên của 72 khu phố, ấp trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Ảnh: Tập huấn tại hội trường Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Rạch Giá.

Nội dung tập huấn nhằm giúp việc chỉ đạo, điều hành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn thành phố Rạch Giá đạt kết quả tốt; giúp cho điều tra viên ở khu phố, ấp rà soát và thu thập thông tin chính xác, cập nhận những biến động thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên dùng trong việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để thống nhất theo dõi trong toàn tỉnh Kiên Giang.

 

Chuẩn hộ nghèo thành thị là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 900 ngàn đồng/tháng trở xuống hoặc ó thu nhập bình quân đầu người từ 901 ngàn đồng/tháng đến 1 triệu 300 ngàn đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; hộ nghèo nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 700 ngàn đồng/tháng trở xuống hoặc ó thu nhập bình quân đầu người từ 701 ngàn đồng/tháng đến 1 triệu đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

 

Chuẩn hộ cận nghèo thành thị là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 901 ngàn đồng/tháng đến 1 triệu 300 ngàn đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; hộ cận nghèo nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 701 ngàn đồng/tháng đến 1 triệu đồng/tháng và thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

 

Chuẩn hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp thành thị là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 1 triệu 300 ngàn đồng/tháng đến 1 triệu 950 ngàn đồng/tháng; hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp ở nông thông là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 1 triệu đồng/tháng đến 1 triệu 500 ngàn đồng/tháng.

 

Ngay sau các lớp tập huấn này, thành phố Rạch Giá tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp đến hết ngày 01/9/2019. Tổ chức rà soát thường xuyên từ đầu tháng 9 năm 2019 đến khoảng tháng 10 năm 2020./.

Danh Hiệp