Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo công nhận trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017

(12:43 | 19/10/2017)

STT

HỌ

TÊN

THÔNG BÁO

 
 

1

Hồ Thị Hồng

Ân

453/TB-UBND 

 

2

Hồng Minh

Châu

462/TB-UBND 

 

3

Đặng Thị Kim

Còn

477/TB-UBND

 

4

Danh Thị

Cúc

483/TB-UBND 

 

5

Vũ Thị

Đào

478/TB-UBND

 

6

Phan Hồng

Diễm

475/TB-UBND

 

7

Trần Thị Thu

Đông

454/TB-UBND

 

8

Nguyễn Thị Tuyết

Dung

491/TB-UBND

 

9

Nguyễn Thị Bích

Dung

488/TB-UBND

 

10

Nguyễn Mỹ

Dung

476/TB-UBND

 

11

Hồng Mỹ

Dung

460/TB-UBND 

 

12

Nguyễn Thị Kim

Giàn

461/TB-UBND 

 

13

Nguyễn Thị

Huệ

468/TB-UBND

 

14

Trần Văn

Hữu

457/TB-UBND

 

15

Danh Nữ

Huyền

469/TB-UBND 

 

16

Nguyễn Phấn

Khởi

456/TB-UBND

 

17

Đinh Hoa

Lài

459/TB-UBND

 

18

Lê Thị Thùy

Linh

484/TB-UBND

 

19

Bùi Thị

Linh

479/TB-UBND

 

20

Lâm Thị

464/TB-UBND

 

21

Huỳnh Thị

Mộng

463/TB-UBND

 

22

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

487/TB-UBND

 

23

Phan Thị Huỳnh

Như

485/TB-UBND 

 

24

Hồ Thị Tuyết

Như

473/TB-UBND

 

25

Lê Thị

Nị

470/TB-UBND 

 

26

Chương Kim

Nương

466/TB-UBND 

 

27

Đỗ Thanh

Phương

489/TB-UBND

 

28

Danh Thị

Quí

482/TB-UBND

 

29

Lê Nguyễn Huy

Thắng

458/TB-UBND 

 

30

Nguyễn Thị

Thảo

481/TB-UBND

 

31

Võ Thị

Thảo

472/TB-UBND

 

32

Trương Thị Thu

Thảo

471/TB-UBND

 

33

Cù Thị Thanh

Thảo

455/TB-UBND

 

34

Phạm Lê Trần Vân

Thi

490/TB-UBND 

 

35

Dương Thị

Thơm

486/TB-UBND 

 

36

Trần An

Thư

480/TB-UBND 

 

37

Thị Cẩm

Thuy

474/TB-UBND 

 

38

Bùi Mỹ

Tiên

492/TB-UBND 

 

39

Nguyễn Thùy

Trang

465/TB-UBND 

 

40

Lê Hải

Triều

467/TB-UBND