Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Tuyển dụng

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020

(15:54 | 13/03/2020)

Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020, như sau:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
- Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem và 03 ảnh 3 x 4 ghi rõ họ và tên;
Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ kích thước 250 x 340 x 5mm.
2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 11/3/2020 đến hết ngày 09/4/2020.
3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển trong ngày, giờ làm việc hành chính tại Phòng Nội vụ thành phố Rạch Giá (Lầu 2, khu hành chính tập trung UBND thành phố Rạch Giá - Số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
- Người tiếp nhận: Bà Mai Thị Đỗ Quyên - Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố Rạch Giá (số điện thoại: 02973 860766; Di động: 0913229113).
4. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, dự thi nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến thu lệ phí là 500.000 đồng/thí sinh.
5. Điều kiện, chỉ tiêu và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Thông báo số 276/TB-SNV ngày 11/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc thi tuyển công chức năm 2020 (đính kèm)./.


 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB THI TUYEN CONG CHUC 2020 CUA TINH-276-TB-SNV.pdf; TB TIEP NHAN HS DU TUYEN RACH GIA-141-TB-UBND.pdf