Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Tuyển dụng

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017

(09:30 | 26/06/2017)

Thông báo số 327/TB-HĐTD ngày 23/6/2017 của Hội đồng tuyển đụng viện chức thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 327-TB-HĐTD (1).pdf