Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Tuyển dụng

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017

(09:08 | 19/10/2017)

STT

HỌ

TÊN

THÔNG BÁO

 
 

1

Hồ Thị Hồng

Ân

453/TB-UBND (tải về)

 

2

Hồng Minh

Châu

462/TB-UBND (tải về)

 

3

Đặng Thị Kim

Còn

477/TB-UBND (tải về)

 

4

Danh Thị

Cúc

483/TB-UBND (tải về)

 

5

Vũ Thị

Đào

478/TB-UBND (tải về)

 

6

Phan Hồng

Diễm

475/TB-UBND (tải về)

 

7

Trần Thị Thu

Đông

454/TB-UBND (tải về)

 

8

Nguyễn Thị Tuyết

Dung

491/TB-UBND (tải về)

 

9

Nguyễn Thị Bích

Dung

488/TB-UBND (tải về)

 

10

Nguyễn Mỹ

Dung

476/TB-UBND (tải về)

 

11

Hồng Mỹ

Dung

460/TB-UBND (tải về)

 

12

Nguyễn Thị Kim

Giàn

461/TB-UBND (tải về)

 

13

Nguyễn Thị

Huệ

468/TB-UBND (tải về)

 

14

Trần Văn

Hữu

457/TB-UBND (tải về)

 

15

Danh Nữ

Huyền

469/TB-UBND (tải về)

 

16

Nguyễn Phấn

Khởi

456/TB-UBND (tải về)

 

17

Đinh Hoa

Lài

459/TB-UBND (tải về)

 

18

Lê Thị Thùy

Linh

484/TB-UBND (tải về)

 

19

Bùi Thị

Linh

479/TB-UBND (tải về)

 

20

Lâm Thị

464/TB-UBND (tải về)

 

21

Huỳnh Thị

Mộng

463/TB-UBND (tải về)

 

22

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

487/TB-UBND

 

23

Phan Thị Huỳnh

Như

485/TB-UBND (tải về)

 

24

Hồ Thị Tuyết

Như

473/TB-UBND (tải về)

 

25

Lê Thị

Nị

470/TB-UBND (tải về)

 

26

Chương Kim

Nương

466/TB-UBND (tải về)

 

27

Đỗ Thanh

Phương

489/TB-UBND (tải về)

 

28

Danh Thị

Quí

482/TB-UBND (tải về)

 

29

Lê Nguyễn Huy

Thắng

458/TB-UBND (tải về)

 

30

Nguyễn Thị

Thảo

481/TB-UBND (tải về)

 

31

Võ Thị

Thảo

472/TB-UBND (tải về)

 

32

Trương Thị Thu

Thảo

471/TB-UBND (tải về)

 

33

Cù Thị Thanh

Thảo

455/TB-UBND (tải về)

 

34

Phạm Lê Trần Vân

Thi

490/TB-UBND (tải về)

 

35

Dương Thị

Thơm

486/TB-UBND (tải về)

 

36

Trần An

Thư

480/TB-UBND (tải về)

 

37

Thị Cẩm

Thuy

474/TB-UBND (tải về)

 

38

Bùi Mỹ

Tiên

492/TB-UBND (tải về)

 

39

Nguyễn Thùy

Trang

465/TB-UBND (tải về)

 

40

Lê Hải

Triều

467/TB-UBND (tải về)