Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Xem với cỡ chữAA

CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ

(09:45 | 25/03/2016)

Công văn số 02/CV-TBTT ngày 18/3/2016 của Tiểu ban tuyên truyền - Ủy ban bầu cử thành phố Rạch Giá về việc đính chính khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2-CV-TBTT.pdf