Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Xem với cỡ chữAA

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBHĐND TP KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(09:44 | 28/04/2016)

Nghị quyết số 16/NQ-UBBC ngày 25/4/2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Rạch Giá lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2010


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 16-NQ-UBBC(CT).pdf