Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Xem với cỡ chữAA

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP RẠCH GIÁ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(09:25 | 01/06/2016)

Nghị quyết số 31/NQ-UBBC ngày 30/5/2016 của UBBC thành phố Rạch Giá xác nhận và công bố 40 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   31-NQ-UBBC.pdf