Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ LẦN THỨ 4 KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

(14:12 | 14/01/2021)

Ngày 14/01/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 mở rộng đến Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết nhất trí, tổ chức triển khai, thực hiện khá tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thành ủy Rạch Giá đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, kinh tế ổn định và tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, giáo dục, y tế, văn hóa có bước phát triển tốt hơn so với trước; công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt được nhiều kết quả cao; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất trên 97 ngàn tỷ đồng (giá 2010), đạt 91,43% nghị quyết, tăng 9,88% so năm 2019, trong đó ngành dịch vụ chiếm 81,19%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 14,14%; giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ chiếm 4,66%, giảm 0,48% so với năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Rạch Giá lần thứ 4, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ thành phố Rạch Giá đã đạt được trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong năm mới 2021. Nhất là công tác lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung cao độ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu là tập trung cụ thể hóa hoàn thành các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố gắn với triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo chuyển biến tích cực ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, có biện pháp ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tập trung công tác quản lý đô thị, xây dựng phường văn minh đô thị và từng bước thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới theo hướng nâng cao. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

 

 

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin và ảnh: Danh Hiệp