Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Banner tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2020-2025

(21:53 | 22/09/2020)

Ngày 16/9/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Trang Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đến dự và trao giấy khen cho 20 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích tốt trong năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Rạch Giá báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2020-2025. 
Trong 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 2 cấp đã tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tạo sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua các hình thức tuyên truyền, thường xuyên giáo dục vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh. Thành phố Rạch Giá đã từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá của từng ban ngành, đoàn thề, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường, xã, khu phố, ấp, tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình. Nổi bậc là xây dựng “Khu phố, ấp văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Thành phố đã biểu dương 64 trong tổng số 72 khu phố, ấp văn hóa tiêu biểu. Trong đó có 58 khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa nhiểu năm liền đượng Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố tặng giấy khen, bằng khen. Đánh giá về hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Tại hội nghị, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá đã tham luận về “Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thanh Vân tham luận về “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Bảo tham luận về “xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả trong các hoạt động tham gia tuần lễ văn hóa thể thao các khu phố, ấp văn hóa cấp thành phố”; Ủy ban nhân dân xã Phi Thông tham luận về “xây dựng xã văn hóa nông thôn mới gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

nh: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2020-2025. 
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Rạch Giá đã biểu dương sự nổ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đon vị, doanh nghiệp từ thành phố đấn phường, xã, khu phố, ấp và hộ gia đình đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong suốt 20 năm qua. 
Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030: Thành phố Rạch Giá phấn đấu có 100% gia đình, khu phố-ấp, xã văn hoá nông thôn mới, đơn vị văn hoá, phường văn minh đô thị đăng ký danh hiệu văn hóa. Trong đó có 81%  đến 96% gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, khu phố-ấp đạt chuẩn văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị thành phố đạt chuẩn văn hóa; 100% khu phố-ấp xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa; giữ vững xã Phi Thông đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới./.