Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thành ủy Rạch giá sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết 05 về tăng cường lãnh đạo công tác Quản lý đô thị

(20:00 | 18/06/2018)

Ngày 18/06/2018, Thành ủy Rạch Giá tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Rạch Giá về tăng cường lãnh đạo công tác Quản lý trật tự đô thị từ năm 2016 đến nay.

Một góc khu lấn biển mở rộng đô thị thành phố Rạch Giá.

 

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; cấp ủy, chính quyền và các ngành từ thành phố đến phường- xã thường xuyên tuyên truyền, triển khai, quán triệt trong hệ thống chính trị; giáo dục cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đô thị. Từ đó, kết quả thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy đạt kết quả khá tốt. Công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, lòng đường, lề đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ hơn trước, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu có sự chuyển biến nâng lên, góp phần xây dựng và phát triển thành phố cơ bản theo hướng “văn minh, hiện đại, hài hòa”.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Rạch Giá Nguyễn Văn Phích đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác Quản lý trật tự đô thị từ năm 2016 đến nay. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành từ thành phố đến phường- xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền trên lĩnh vực trật tự đô thị; làm tốt cả hai mặt tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục gắn với kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao tính tự giác, tự quản của từng phường-xã, khu phố-ấp, tổ Nhân dân tự quản; phát huy vai trò, trách nhiệm, làm chủ của từng hộ gia đình trong quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xem đây vừa là quyền lợi, nghĩa vụ vừa là trách nhiệm của mỗi tổ chức, công dân và cả hệ thống chính trị thành phố; không ngừng đẩy mạnh vai trò công tác lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong quản lý đô thị; nâng cao vai trò tham mưu của các phòng, ban chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đô thị. Tăng cường phân cấp quản lý đô thị, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế quản lý đô thị, phổ biến rộng rãi trong nhân dân để thực hiện nếp sống văn hóa đô thị; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý đô thị; đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp xử lý vi phạm trật tự xây dựng; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Phối hợp với các Sở, ban ngành và chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát, điều chỉnh và tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, làm cơ sở cho việc phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch./.

Ngọc mai, ảnh: Danh Hiệp