Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Chuyên đề

Xem với cỡ chữAA

HIỆU QUẢ TỪ CƠ CHẾ “MỘT CỬA”!

(00:00 | 13/10/2011)

Thành phố Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh Kiên Giang, do tính chất đô thị, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân và tổ chức là rất lớn, nhất là trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Nếu các thủ tục còn rườm rà, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn còn phân tán, thiếu tập trung, cán bộ quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm sẽ gây tốn kém thời gian, tiền của và phiền hà nhân dân tất yếu sẽ xảy ra. Đây là vấn đề mà dư luận xã hội đã và đang quan tâm, bởi nó tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cải cách hành chính của thành phố Rạch Giá.

(Ảnh: Công dân đang giao dịch tại khu hành chính tập trung UBND thành phố)

Xác định điều đó, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 38/CP của Chính phủ và Kế hoạch số 02/KH-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, từ năm 2001, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã chủ động thí điểm áp dụng cơ chế giải quyết công việc theo mô hình “Một cửa” tại khu hành chính tập trung Thành phố, bước đầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nhà đất và đăng ký kinh doanh gồm 14 loại thủ tục hành chính, từ đó hình thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngày càng được cải tiến, rút ngắn thời gian và đã tạo được sự hài lòng của đại bộ phận người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính. 

Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg (đến năm 2007 được thay thế bằng Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg), Thành phố được tỉnh chọn làm điểm, đã chỉ đạo mở rộng áp dụng đồng loạt cơ chế “Một cửa” tại 12 phường, xã từ ngày 01/01/2005. Từ đó đến nay, Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa”; cơ chế “Một cửa liên thông” thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp, đăng ký kinh doanh, thuế; giữa cấp chính quyền (Thành phố-phường, xã) trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ việc hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” khu hành chính tập trung Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa cấp Thành phố trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, phân công 01 Phó Văn phòng phụ trách cải cách hành chính làm Trưởng Bộ phận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa cấp phường-xã chịu sự quản lý toàn diện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

(Ảnh: Cán bộ đang hướng dẫn người dân thực hiện hồ nhà – đất)

Công tác công khai hóa, thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh với nhiều cách làm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin được thuận tiện; việc bố trí cán bộ, công tác tập huấn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đúng mức; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành công văn nghiêm cấm cán bộ, công chức làm dịch vụ hồ sơ nhà đất, đồng thời công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh những phiền hà, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khu hành chính tập trung Ủy ban nhân dân Thành phố đang áp dụng 39 thủ tục hành chính của 5 lĩnh vực: Đất đai, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật, tư pháp, đăng ký kinh doanh hộ cá thể; ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử”, gắn với triển khai Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá, bước đầu đã có trên 54 ngàn lượt khai thác; triển khai đề án thí điểm thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” về đất đai giữa Ủy ban nhân dân xã Phi Thông đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố; triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO. Trong cải cách thủ tục hành chính chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn năm sau cao hơn năm trước, năm 2005 đạt 93,8%, đến nay tăng lên 99,82%, với chất lượng ngày càng tốt hơn, giảm công sức, đi lại “Nhiều cửa” của nhân dân, tạo niềm tin cho người dân và tổ chức tự mình tham gia trực tiếp vào các giao dịch hành chính, hạn chế đáng kể “” làm dịch vụ; ngoài ra với việc công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ và nâng lên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; qua đó tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của cơ chế “Một cửa” trong cách thức giải quyết công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân của cơ quan hành chính nhà nước.

Có thể nói, công tác cải cách thủ tục hành chính đã tạo nên một bước tiến mới trong tổng thể cải cách hành chính của thành phố Rạch Giá, bằng việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý, luôn lắng nghe dân, tìm cách đơn giản nhất, để giải quyết hiệu quả nguyện vọng chính đáng của người dân và tổ chức, đảm bảo đúng quy trình là thước đo kết quả thực hiện cơ chế “Một cửa”, cơ chế  “Một cửa liên thông”. Từ cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian, Thành phố đã tiến tới cải cách lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân. Điều đó được thể hiện mọi lúc, mọi nơi, như nơi đón tiếp công dân luôn khang trang, sạch sẽ, lịch sự; thái độ đón tiếp nhã nhặn, ân cần; tinh thần phục vụ nhanh chóng, hiệu quả…

Trong thời gian tới để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “Một cửa”, cơ chế  “Một cửa liên thông” theo Quyết định số 93 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố từng bước đưa các loại thủ tục hành chính có quan hệ trực tiếp với công dân thực hiện theo cơ chế “Một cửa” tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” (Khoảng 124 thủ tục hành chính thuộc 24 lĩnh vực của cấp huyện); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng hơn cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo và đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bùi Văn Tuất – HĐND thành phố