Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Chuyên đề

Xem với cỡ chữAA

NÉT MỚI TRONG GIẢI QUYỀT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

(00:00 | 15/06/2012)

Thành phố Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kiên Giang, là địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND đối với 11 phường. Do tính chất đô thị, yêu cầu về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực rất lớn và đa dạng, có tác dụng tích cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

  

(Ảnh: Góc đường Nguyễn Trung Trực – Lạc Hồng)

 

 

(Ảnh: Cử tri Đào Văn Chuyên, phường Vĩnh Thanh nêu ý kiến trong cuộc tiếp xúc cử tri tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang)

Xác định được điều đó, thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân, đặc biệt là Hướng dẫn liên tịch số 85/HDLT-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 26/11/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian qua, nhất là kể từ đầu nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá Khóa X (2011-2016) đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri bao gồm: từ khâu tổ chức hội nghị tiếp xúc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị đến khâu giải quyết và khâu kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 

(Ảnh: Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá phát biểu chỉ đạo các ngành chức năng thành phố trong tổ chức thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố)

Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố được tổ chức trang trọng với số lượng cử tri dự và tham gia đóng góp ý kiến ngày càng nhiều hơn, sát hợp với tình hình thực tế, nhất là những vấn đề bức xúc xã hội như: Giáo dục, môi trường, giao thông, trật tự đô thị, tệ nạn xã hội…; công tác tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời; có những ý kiến đã được giải trình làm rõ ngay tại hội nghị, không tiếp thu qua loa, mà dám nhìn thẳng sự thật những hạn chế để quyết tâm thực hiện tốt hơn; đối với những ý kiến đòi hỏi có thời gian thực hiện, đã tổng hợp phân ra theo thẩm quyền của các cấp chính quyền để tiện việc theo dõi, đôn đốc, giải quyết của các cơ quan có liên quan. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cùng các phòng, ban chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các phường để bàn bạc biện pháp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Có thể nói, đây là việc làm có nhiều bước tiến mới so với trước đây, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố gởi đến, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố để xem xét, phân công trách nhiệm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân thành phố có sự cải tiến hơn bằng cách tổng hợp thành một báo cáo chung của Ủy ban nhân dân (thay vì trước đây là báo cáo riêng của từng phòng, ban chuyên môn) để trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoặc để phục vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo tại kỳ tiếp xúc cử tri.

 

(Ảnh: Đưa vào hoạt động cầu Sư Thiện Ân bắt qua kênh Ông HIển thuộc phường Vĩnh Bảo và Vĩnh Hiệp. Đây là một trong những công trình đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cư tri thành phố)

Nhìn chung, việc xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian qua thuộc trách nhiệm của thành phố, được UBND thành phố hết sức quan tâm bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, trên tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân đã tạo ra nhiều chuyển biến mới trong đời sống kinh tế-xã hội, từ đó ngày càng củng cố và tạo được niềm tin của đại bộ phận cử tri, nên trong các đợt hội nghị tiếp xúc  cử tri gần đây, đa số cử tri đều phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình không chỉ tham gia các ý kiến kiến nghị và đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh mà còn tham gia bằng nhân, vật và tài lực để chung tay góp sức cùng thành phố phấn đấu đưa Rạch Giá trở thành đô thị loại 2 trước năm 2015. Chính điều đó, UBND thành phố đã không ngừng cái tiến phương pháp làm việc có khoa học hơn, tập trung giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri có trọng tâm trọng điểm, không chần chừ, do dự, qua đó đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND thành phố.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra, không thể thực hiện cùng một lúc đồng bộ, mà phải phân kỳ xem xét giải quyết có thời gian. Bởi lẽ, mong muốn của cử tri cũng chính là mong muốn của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân giải quyết; đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố./.

Bài viết: Bùi Văn Tuất; nhóm ảnh: Danh Hiệp