Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Chuyên đề

Xem với cỡ chữAA

THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(21:41 | 28/09/2020)

Rạch Giá là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, với diện tích hơn 10.364 ha, dân số gần 250.000 người, được chia thành 11 phường và 1 xã; là thành phố nằm bên bờ biển Tây Nam của Tổ quốc, có vị trí rất thuận lợi về đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không để giao lưu, liên kết, tạo động lực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội với các nơi trong và ngoài tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng không ít khó khăn tác động, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất đạt 380.741 tỷ đồng, tăng bình quân 20,32%/năm (nghị quyết 20%/năm); ngành dịch vụ chiếm 83,13% (tăng 0,44% so với nghị quyết), công nghiệp - xây dựng chiếm 12,88% (tăng 1,19% so với nghị quyết); nông nghiệp chiếm 3,99% (giảm 1,63% so với nghị quyết). Tổng thu ngân sách 3.642 tỷ đồng (đạt 142,31% nghị quyết), là một trong những địa phương có nguồn thu ngân sách lớn của tỉnh. Thành phố quan tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ đã huy động 44.965 tỷ đồng (đạt 109,67% nghị quyết). Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành dự án nâng cấp đô thị, đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều công trình, dự án trọng điểm; chỉ đạo thường xuyên, sâu sát công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới với nhiều chuyển biến, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. 
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, xứng tầm là trung tâm giáo dục - đào tạo nhân lực cho tỉnh; huy động trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt 99,16% (tăng 4,16% so với nghị quyết), học sinh 6 - 14 tuổi đạt 99,25% (tăng 0,75% so với nghị quyết). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng toàn diện và chất lượng cao hơn; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiếm 5,57% (giảm 0,92% so với đầu nhiệm kỳ). Lao động, việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị đạt hiệu quả cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác củng cố tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường. Hằng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng (tăng 1,27% so nhiệm kỳ trước) và trên 99% đảng viên (tăng 0,14% so với nhiệm kỳ trước) hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, góp phần ngăn ngừa sai phạm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; phát huy tốt vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội... 
Đại hội Đảng bộ thành phố Rạch Giá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, hiệu quả đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tạo môi trường thông thoáng, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân hằng năm 15%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hằng năm 9,27%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 0,06%. Sản lượng khai thác hải sản hằng năm 210.000 tấn, sản lượng nuôi thủy sản hằng năm 750 tấn. Huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt 65.213 tỷ đồng. Thu ngân sách trong nhiệm kỳ 4.842 tỷ đồng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đô thị, năng lực lãnh đạo, quản lý toàn diện công tác vận hành đô thị, đặc biệt là trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu đến năm 2025 có 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Phi Thông đạt nông thôn mới nâng cao.
Tập trung đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, phấn đấu huy động trẻ vào mẫu giáo đạt 88%, học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99%; trường đạt chuẩn quốc gia đạt 57,6%, học sinh học 2 buổi/ngày bậc trung học cơ sở đạt 50%, bậc tiểu học đạt 100%. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, trẻ suy dinh dưỡng dưới 5%; tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; tập trung giảm hộ cận nghèo, hạn chế tái nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Hằng năm thực hiện đạt chỉ tiêu trên giao về: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; điều tra khám phá các vụ án; phối hợp điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; xử lý tin báo, tố giác tội phạm…
Lãnh đạo tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tỷ lệ đảng viên tiếp thu, học tập quán triệt nghị quyết đạt 98%. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đạt 98%; đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt 90%. Hằng năm, Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; kết nạp 120 quần chúng vào đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 65% so với đối tượng quản lý có mặt tại địa phương; tỷ lệ chi đoàn, chi hội hoạt động khá trở lên đạt 98%...
Đồng thời, Đại hội Đảng bộ thành phố Rạch Giá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 3 khâu đột phá và quyết tâm thực hiện, đó là: (1) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xã hội và nguồn nhân lực của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố và phường, xã. (2) Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. (3) Tăng cường công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh.
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, tất cả vì sự phát triển của thành phố; phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động, nhất là những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế, Đảng bộ, quân và dân thành phố Rạch Giá quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Từ đó, nhằm xây dựng thành phố Rạch Giá trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đến năm 2030 là đô thị hiện đại, nằm trong tốp đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bài viết: Lâm Văn Liêm