Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

PHƯỜNG VĨNH HIỆP DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2018

(00:00 | 03/06/2018)

Trong hai ngày 30 và 31/5/2018, Ban tổ chức diễn tập Phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 trên địa bàn phường. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Rạch Giá chọn làm điểm chỉ đạo trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường-xã năm 2018. Ảnh: Hội nghị diễn tập tại phường Vĩnh Hiệp

Với đề mục: “Chuyển phường vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xử trí tình huống; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Vĩnh Hiệp nhằm mục đích nâng cao khả năng cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trong chỉ đạo và hoạt động giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch./.

Tin và ảnh: Ngọc Mai