Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

KIỂM ĐIỂM RÚT KINH NGHIỆM KẾT LUẬN THANH TRA VỀ THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN TRÁI PHÉP

(00:00 | 09/12/2018)

Ngày 6/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã tổ chức hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm Kết luận thanh tra số 06/KL-UBND ngày 5/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 2973/CT-UBND ngày 09/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định tại tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá chủ trì hội nghị. Ảnh: Ông Trương Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá phát biểu tại hội nghị, phân tích nguyên nhân ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thành phố Rạch Giá là một trong những địa phương có số lượng tàu khai thác hải sản nhiều nhất so với các huyện, thị khác trong tỉnh. Toàn thành phố hiện có 2.031 tàu thì trong đó có đến 1.879 tàu có khả năng đánh bắt xa bờ với công suất bình quân mỗi tàu trên 660 mã lực. Hằng năm, hoạt động khai thác hải sản của thành phố đạt tổng sản lượng bình quân gần 240 ngàn tấn hải sản các loại, tăng bình quân 2,5% mỗi năm và đã giải quyết việc làm cho khoảng hơn 20 ngàn lao động. Nhìn chung, trong hoạt động khai thác hải sản đa số bà con ngư dân chấp hành tốt Luật Thủy sản Việt Nam, Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và các chính sách pháp luật của nhà nước về khai thác thủy sản, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên biển và phát triển kinh tế thành phố. Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận ngư dân thành phố Rạch Giá nhận thức pháp luật còn hạn chế; mặt khác vì lợi ích kinh tế cá nhân, một số ngư dân đã đưa tàu đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, bị bắt, xử lý, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của ngư dân và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ năm 2012 đến nay, thành phố Rạch Giá đã có đến 133 tàu khai thác hải sản trái phép bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Đặc biệt là từ đầu năm 2018 đến nay vẫn còn 20 trường hợp tàu cá của ngư dân vi phạm.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhấn mạnh: Các ngành chức năng thành phố Rạch Giá va 2chu3 tịch Ủy ban nhân dân các phường xã nâng cao trách nhiệm tham mưu trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và xử lý nghiêm các trường hợp ngư dân đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; nhất là những hoạt động quan đến các nội dung cảnh báo của Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; việc thực hiện các chính sách pháp luật về chương trình tái cơ cấu ngành khai thác và phát triển thủy sản bền vững; việc kiểm soát mắt lưới và các dụng cụ đánh bắt, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá khai thác hải sản xa bờ, khai thác gần bờ và khai thác hải sản tầng đáy nhằm bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản, góp phần xây dựng và bảo tồn ngư trường khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Tin và ảnh: Danh Hiệp