Số lượt truy cập

Văn bản của Tỉnh      
Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Rạch Giá (tải về).
27/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2011.
26/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2011 và kế hoạch biên chế hành chính năm 2012.
25/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện dự án.
24/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về ban hành chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
23/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc ban hành lệ phí giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
22/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
21/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
20/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thành lập và ban hành mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
19/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố và ấp đội, khu đội, công an viên ấp.
12
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
Địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3862082, Fax: 0297 3863376, Email: bbt.rg@kiengiang.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá" hoặc "http://rachgia.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin của Trang thông tin điện tử này.