Số lượt truy cập

Tuyển dụng      
- Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (Tải về).
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Rạch Giá năm 2017 (tải về).
- Thông báo số 360/TB-UBND ngày 16/8/2017 của UBND thành phố Rạch Giá thông báo kết quả điểm các bài thi, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (tải về).
- Thông báo số 331/TB-HĐTD ngày 03/7/2017 của Hội đồng tuyển dụng thông báo đính chính lịch thi tuyển viên chức năm 2017 (tải về).
- Quyết định số 99/QĐ-HĐTT ngày 20/6/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (tải về).
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (tải về).
- Thông báo số 327/TB-HĐTD ngày 23/6/2017 của Hội đồng tuyển đụng viện chức thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (tải về).
- Thông báo số 326/TB-HĐTD ngày 23/6/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc giới hạn nội dung các môn thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (tải về).
- Thông báo số 305/TB-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015 đối với ông Đào Minh Trong (tải về).
123456
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
Địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3862082, Fax: 0297 3863376, Email: bbt.rg@kiengiang.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá" hoặc "http://rachgia.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin của Trang thông tin điện tử này.