Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

DỰ THẢO VĂN BẢN

LẤY Ý KIẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

(15:00 | 04/09/2020)

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Rạch Giá (theo thông báo số 558/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố).

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào