Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: ' Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"

(15:28 | 15/11/2019)

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào