Số lượt truy cập

Văn bản chỉ đạo điều hành      
- Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/6/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (tải về);
- Bảng tổng hợp danh sách nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Rạch Giá (tải về).
- Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá phê duyệt kế hoạch huy động trẻ vào học lớp 1 và xét tuyển vào lớp 6 Trung học cơ sở công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn thành phố Rạch Giá (đính kèm quyết định, kế hoạch).
Chương trình nâng cao chất lượng phong trào Văn hoá - Thể thao đến năm 2015.
Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Kế hoạch triển khai xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao giai đoạn 2011-2015.
Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tê phường Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thông và xã Phi Thông giai đoạn 2011-2015.
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015.
Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Rạch Giá giai đoạn 2011-2015.
Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" giai đoạn 2011-2015.
12
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
Địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3862082, Fax: 0297 3863376, Email: bbt.rg@kiengiang.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá" hoặc "http://rachgia.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin của Trang thông tin điện tử này.