Số lượt truy cập

     
THÀNH ỦY RẠCH GIÁ SƠ KẾT HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 09/03/2018, Ban thường vụ Thành ủy Rạch Giá tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phích - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá (thứ chín từ phải sang trái) đến dự và trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 19 tập thể đã đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017.


Qua hai năm thực hiện “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch làm theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, cam kết khắc phục những biểu hiện, hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm năm 2016. Nhiều đồng chí cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác “nói đi đôi với làm”. Qua thực hiện Chỉ thị 05 nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị được duy trì, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hầu hết các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị có chuyển biến trong nhận thức và hành động, việc làm theo trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và liên tục góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Rạch Giá Nguyễn Văn Phích biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các chi bộ, đảng bộ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 05, tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chú trọng cách tổ chức thực hiện, cách làm hay, sáng tạo và có hiệu quả, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” công khai các kế hoạch thực hiện của cấp ủy, bản cam kết của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Rà soát và bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp; chú trọng xây dựng nội dung chuẩn mực về mối quan hệ của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức Đảng và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư khóa XII về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đấu tranh với những biểu hiện suy thoái theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục - đào tạo, trong các lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Quy chế nêu gương sát với tình hình của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát động phong trào nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, của cán bộ, đảng viên; các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dịp này Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng 38 Giấy khen cho 19 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017./.

                 Tin và ảnh: Ngọc Mai                  

(Theo Ban Biên tập Website Rạch Giá)


Tin đã đưa:


TRAO HUY HIỆU 55 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN LÊ HỒNG CHÂU (24/12/2017)
THÀNH ỦY RẠCH GIÁ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 (08/12/2017)
XEM XÉT GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI PHƯỜNG VĨNH LẠC TẠI TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN SỐ 5 (23/11/2017)
HỌP BÁO ĐẢNG THÁNG 10 GẮN THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG (01/11/2017)
THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY RẠCH GIÁ LÀM VIỆC VỚI DÂN VẬN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ (24/10/2017)
SƠ KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ III NĂM 2017 (12/10/2017)
SƠ KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ III NĂM 2017 (09/10/2017)
TRAO HUY HIỆU 70 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN ĐỖ THÀNH PHẢI (29/09/2017)
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ MỞ RỘNG QUÝ III NĂM 2017 (29/09/2017)
ĐOÀN CÁN BỘ BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ VÀ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ NHÂN DỊP LỄ SENE ĐÔN TA NĂM 2017 (19/09/2017)
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
Địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3862082, Fax: 0297 3863376, Email: bbt.rg@kiengiang.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá" hoặc "http://rachgia.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin của Trang thông tin điện tử này.