Số lượt truy cập

     
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01 CỦA CHÍNH PHỦ

Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã tổ chức hội nghị với các ngành chức năng để triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá chủ trì đang phát biểu tại hội nghị.


Theo kế hoạch về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề ra tám nhóm nhiệm vụ chính đó là: Chủ động phối hợp, liên kết, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, điều hành ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo động lực bảo đảm ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, các công trình trọng điểm; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỹ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo; đảm bảo quốc phòng- an ninh; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông.

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018: Tổng giá trị sản xuất đạt 73.405 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 8.540 tỷ đồng; tổng thu ngân sách thành phố gần 629 tỷ đồng; xây dựng cơ bản phấn đấu giải ngân 100%; Giải quyết việc làm từ 4.600 lao động; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 89%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước họp vệ sinh đạt 99% và được sử dụng điện sinh hoạt đạt 100%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng Linh yêu cầu trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành chức năng thành phố và UBND các phường- xã khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch của UBND thành phố bằng việc tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội./.

                 Tin và ảnh: Ngọc Mai                  

(Theo Ban Biên tập Website Rạch Giá)


Tin đã đưa:


THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ HƯỞNG ỨNG NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG - 2018 (11/01/2018)
HỌP MẶT TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CHUNG TAY THỰC HIỆN AN SINH XÃ HỘI, GẮN VỚI TRANG TRÍ ĐÔ THỊ TẾT MẬU TUẤT 2018 (07/01/2018)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2017 (08/12/2017)
HỌP MẶT KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 (20/11/2017)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ QUÝ III NĂM 2017 (11/10/2017)
LỚP BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ (04/10/2017)
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH (29/09/2017)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN QUỐC SỬ KIỂM TRA TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TẠI PHƯỜNG VĨNH LẠC (23/09/2017)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2017 (11/09/2017)
ỦY BAN NHÂN DÂN TPRG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIÊN GIANG (11/09/2017)
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
Địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297 3862082, Fax: 0297 3863376, Email: bbt.rg@kiengiang.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá" hoặc "http://rachgia.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin của Trang thông tin điện tử này.