Số lượt truy cập

Đăng ký kinh doanh      
Mẫu đơn đăng ký kinh doanh
Nội dung các mẫu đơn cần thiết khi nộp hồ sơ một cửa trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại quầy số 01 (tổ một cửa UBND thành phố Rạch Giá) thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch.

1. Đơn xin đăng ký kinh doanh - hộ cá thể. (Tải về)

2. Đơn xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - hộ cá thể. (Tải về)

3. Đơn xin tạm ngừng kinh doanh - hộ cá thể. (Tải về)

4. Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh - hộ cá thể. (Tải về)

Tin đã đưa:


Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (30/03/2011)
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp thành phố quản lý: (20/03/2011)
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (20/03/2011)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã. (20/03/2011)
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng). (20/03/2011)
Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với chia, tách, hợp nhất và sáp nhập hợp tác xã. (20/03/2011)
Thủ tục đăng ký thay đổi điều lệ; vốn điều lệ và số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã. (20/03/2011)
Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký trụ sở chính, thay đổi tên của hợp tác xã. (20/03/2011)
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hợp tác xã. (20/03/2011)
Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. (20/03/2011)
 
TRANG THÔNG TIN DIỆN TỬ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.
Địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 077 3862082, Fax: 077 3863376, Email: bbt.rg@kiengiang.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá" hoặc "http://rachgia.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin của Trang thông tin điện tử này.